İnsan Kaynakları Politikamız:

logo004

GÜRYILDIZ ’da İnsan Kaynakları politikamız beş temel ilkeye dayanmaktadır:

 • Eşitlik
 • Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık
 • Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme
 • Verimlilik/Performans Bazlı Ücretlendirme
 • İnsan Haklarına Saygı

Bu anlayış çerçevesinde temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir;

 • Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, modern İnsan Kaynakları Sistemleri’ni geliştirmek ve uygulamak,
 • Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir İnsan Kaynakları Politikası geliştirmek,
 • Motivasyona ve şevkle çalışmaya önem vermek.
 • Pozisyonlara en uygun ve nitelikli adayların seçilmesi, görevlendirilmesi ve işe alınması için bilimsel metotlar kullanmak.
 • İnsan Kaynaklarımızı korunup geliştirilmesi gereken bir “değer” olarak, stratejik ortak haline getirmek,
 • Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını bilimsel metotlarla doğru tespit ve analiz ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak,
 • Sonuç odaklı, GÜRYILDIZ’ dan “biz” diye bahseden, sorumluluk alabilen, mesleki ve kişisel ahlak sahibi, idealist, her geçen gün düşünsel birikimine yeni bir şeyler katan personelle çalışmak,
 • Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile bütünleştirerek, çalışanın performans gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek maddi ve manevi yönden ödüllendirmek,
 • Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç ayrımı yapmamak
 • Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın sosyal ve kanuni haklarını korumak,
 • Çalışanlarımızın zayıf yönlerini tespit ederek, bunları kuvvetlendirmeleri için çeşitli olanak ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirip, beklenenin üstünde başarı gerçekleştiren çalışanlarımızı ödüllendirerek, sürekli (artan) başarıya doğru yönlendirmektir.

Kurum Kültürü

GÜRYILDIZ  tüm yönetici ve çalışanlarımızın ilkelerimize uygun davranmasını bekler.

GÜRYILDIZ’ da herkesin benimsemiş olduğu ve inandığı kurum kültürü öğelerimiz şunlardır:

 • Anlayış ve davranışta kalite benimsenmiştir.
 • GÜRYILDIZ mensupları kendi aralarında saygı ve sevgi esaslı etkin iletişim içindedirler.
 • İş süreçlerini yönetme ve sonuçlandırmada sürekli gelişim esastır.
 • GÜRYILDIZ üretken, proaktif ve değişime açık bir kurumdur.
 • İş ahlakı esastır.
 • Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağları önemlidir.
 • Yetki ve sorumluluk paylaşımının yanısıra, uygun işin uygun kişiye verilmesi esastır.
 • Milli ve manevi değerler önemsenir.
 • GÜRYILDIZ, güvenilirliğin adresidir.
 • GÜRYILDIZ özgür ve dinamik bir ortamdır.
 • GÜRYILDIZ , Ar-Ge ve inovasyonu önemser ve teşvik eder.
 • Paydaşlarıyla iyi ilişkiler kurar ve işbirliğini önceler.
 • Birikim ve deneyimlerden yararlanmayı sağlayacak ortamlar oluşturur.
 • Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel sağlık ayırt etmeksizin adil muamelede bulunur.
 • Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır.
 • GÜRYILDIZ’ da hasbilik (gönüllülük) esastır, kurumsal menfaatler kişisel menfaatlerin önündedir.
 • GÜRYILDIZ, yeni fikirler ve projeler üretme zeminidir. Kurumsal kaynak ve birikimlerimiz bu doğrultuda seferber edilmeye hazırdır.
 • Konumların hukukuna riayet gösterilir.
 • Sahiplenme düzeyi ve sorumluk bilinci yüksektir.
 • GÜRYILDIZ, çalışanlarından aldığı destek ve güçle çalışmalarını yürütür.

 

Merkez / Merter Fabrika

Keresteciler Sitesi Karadal Sok. No:9
Merter / İstanbul
Posta Kodu: 34173
Tel: +90 212 637 17 67
Fax: +90 212 637 06 52
info@guryildiz.com.tr

Yeşildirek

Sururi Mah. Sultanmektebi Sok.No: 10
Eminönü / İstanbul Posta Kodu: 34120
Tel: +90 212 513 83 67
Fax: +90 212 520 53 71
info@guryildiz.com.tr

Sultanbeyli Fabrika

Adil Mah. Yakuphan Cad Tanburi Sok.
No:69 Sultanbeyli / İstanbul
Tel: +90 216 592 08 84
Fax: +90 216 592 08 82
info@guryildiz.com.tr