Kurumsal Politikamız

logo004

GÜRYILDIZ, ülkemizin ve insanımızın çıkarlarını önceleyen, aynı vizyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle işbirliğini önemseyen bir kuruluş olarak;

 • Dinamizm ve esneklik ile beraber istikrarı korumanın,
 • Farklı görüş ve aykırı fikir ile birliği korumanın, dengesini kurar, uygulamalarına yansıtır.

GÜRYILDIZ, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla;

 • Üretim, istihdam ve ihracatı arttırıcı politikalar üretir,
 • Yatırım ve işbirliği arayışlarına (kendi strateji ve prensiplerine uygun olması kaydıyla) öncülük eder,
 • Üretkenliği, verimliliği ve Ar-Ge’ yi teşvik eder.

1. Yönetim Politikamız:

Yönetim anlayışımız; farklı kişi ve birimleri ahenk ile buluşturan, yürütmeyi plan ve program çerçevesinde sağlayan, organizasyonel hiyerarşinin saygı ve sevgi temelinde işleyişini önemseyen profesyonel bir yaklaşımdır.

Doğru sonuçlara hızlı ulaşmak için; tüm birimler arasında doğrudan bilgi alışverişi yapılır. Karşılaşılan sorunlara mazeretsiz çözüm üretilir.

İş emirleri ve raporlama zincirinde hiyerarşiyi takip esastır. Karar alma hızı yüksektir. Bu alt şartları en iyi şekilde kalıcı hale dönüştürebilmek için;

 • Tüm yönetici ve çalışanların eğitim faaliyetlerine önem verilir.
 • Yöneticiler arasındaki görüş farklılıklarının faaliyetleri olumsuz etkilemesine fırsat verilmeden karar alma süreçlerine uyulur.
 • Alınan kararlar etkili yöntemlerle ve ısrarla takip edilir.
 • Aksamalarda, zamanında tedbir alınabilmesi için geri bildirim önemsenir.
 • GÜRYILDIZ’ da her türlü faaliyet kayıt altına alınır ve işlevsel arşiv oluşturulur.
 • İşin gereğini yapmak esastır. Bu konuda eksik anlayış ve yetersizlik kabul edilmez. İnisiyatif kullanmak ve analitik düşünmek istenen özelliklerdir.
 • GÜRYILDIZ’ da eleştiri kişisel ve kurumsal gelişim için fırsat olarak değerlendirilir. Eleştirilerin kırıcı sonuçlar doğurmamasına özen gösterilir.
 • Mesai, toplantı, randevu, görüşme, eğitim vb. tüm işlerimize öngörülen ve taahhüt edilen zamanda başlamak esastır. Operasyon ve mesai ancak tüm ekibin gelmesiyle başlar. Dolayısıyla işe en son gelen, ekibin mesaisinin başlangıcını belirler. Zira bir faaliyet, ekip halinde ve iş birliği ile etkin bir sonuca ulaşır. Öngörülen başlangıç zamanından makul bir süre önce tanımlanan yerde olunur.

2. Kalite Politikamız:

Nihai olarak müşteri memnuniyetini esas alan GÜRYILDIZ  kalite politikası aşağıda tanımlanmıştır:

GÜRYILDIZ’ ın temel Kalite Politikası “MUTLAK MÜŞTERİ BAĞLILIĞI” dır. Bu amaca ulaşmak için;

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini devamlı takip ederek, tüm süreçlerinde uygular ve “Sadık Müşteriler” kazanılmaya çalışılır.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanlarını sürekli eğiterek bilgi ile donatır, takım çalışmasını destekler, adaletli ve açık iletişimin hakim olduğu bir çalışma atmosferi sağlanır.

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ

Müşterilerine sürekli daha üst seviyede ürün ve hizmet sunmak için, pazarı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve kullanır.

TEDARİKÇİLERLE İŞBİRLİĞİ

Kalite Yönetim Sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığı tedarikçilerini özenle seçer, değerlendirir, uyum içerisinde çalışır ve onların sürekli gelişimine katkıda bulunur.

Merkez / Merter Fabrika

Keresteciler Sitesi Karadal Sok. No:9
Merter / İstanbul
Posta Kodu: 34173
Tel: +90 212 637 17 67
Fax: +90 212 637 06 52
info@guryildiz.com.tr

Yeşildirek

Sururi Mah. Sultanmektebi Sok.No: 10
Eminönü / İstanbul Posta Kodu: 34120
Tel: +90 212 513 83 67
Fax: +90 212 520 53 71
info@guryildiz.com.tr

Sultanbeyli Fabrika

Adil Mah. Yakuphan Cad Tanburi Sok.
No:69 Sultanbeyli / İstanbul
Tel: +90 216 592 08 84
Fax: +90 216 592 08 82
info@guryildiz.com.tr